Społeczność: Facebook Twitter

Aktualności

20427742_1499721506759551_2019349757_n

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum Eksperckiego SST w Toruniu

26 lipca  w Toruniu Iwona Michałek, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia, Paweł Żywiecki Manager Business Link Toruń oraz przedstawiciele firm z branży kosmicznej podpisali list intencyjny wyrażając wolę współpracy (więcej…)

20370737_1499588596772842_1850879640_n

Podpisanie umów o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

W Urzędzie Wojewódzkim, w obecności poseł Iwony Michałek odbyła się uroczystość podpisania umów o dofinansowanie (więcej…)

podziekowanie

Wkład pracy i zaangażowanie Poseł Iwony Michałek został zauważony i doceniony przez toruńską Policję.

Pani Poseł od roku aktywnie uczestniczy w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Policji (więcej…)

20170719_124157

Obchody Święta Policji garnizonu toruńskiego

Dzisiaj odbyły się obchody Święta Policji w Toruniu. Święto Policji zostało ustanowionego w 1919 r. w rocznicę powołania  polskiej Policji Państwowej.   (więcej…)

Moja Misja

Rozwój gospodarczy

Rozwój gospodarczy

Podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego naszego okręgu jest dla mnie jednym z najistotniejszych elementów pracy w Parlamencie. Zamierzam ułatwiać tworzenie warunków do budowy silnego, polskiego kapitału. Eliminować prawo,. które hamuje rozwój lokalnych firm, a także zamierzam działać na rzecz równego traktowania firm polskich i zagranicznych.
Edukacja

Edukacja

Jako wieloletni pracownik oświaty znam edukację od podszewki. Zamierzam działać na rzecz przywrócenia "starego" ustroju szkolnego, odbudowy znaczenia szkolnictwa zawodowego, a także nad podniesieniem rangi zawodu nauczyciela. Istotne jest dla mnie także przywrócenie ścisłej współpracy pomiędzy oświatą i szkolnictwem wyższym. Popieram darmową edukację przedszkolną.
Rozwój regionalny

Rozwój regionalny

Jako Poseł reprezentuję nasz region. Zamierzam podejmować działania mające na celu uchronić przed degradacją dawne miasta wojewódzkie. Istotnym elementem jest dla mnie także praca nad poprawą dostępności komunikacyjnej miast i miasteczek regionu. Będę także wspierać rozwijanie regionalnej przedsiębiorczości samorządowej oraz będę zabiegać o nowe miejsca pracy.
Społeczeństwo obywatelskie

Społeczeństwo obywatelskie

Społeczeństwo w którym żyjemy coraz chętniej angażuje się w aktywną działalność na rzecz współmieszkańców. Zamierzam pomagać w możliwie największej liczbie inicjatyw podejmowanych oddolnie. Będę również zabiegać o zwiększenie udziału nakładów na inicjatywy sektora obywatelskiego. Istotna jest dla mnie również edukacja obywatelska i wychowanie patriotyczne.

W czym pracujemy?

Iwona Michałek poseł

O mnie

Z oświatą związana jestem od początku mojej kariery zawodowej. Przez 10 lat pracowałam w Kuratorium Oświaty, gdzie pełniłam nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami województwa kujawsko-pomorskiego. Byłam w nim wizytatorem, dyrektorem, wicekuratorem i pełniłam obowiązki kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty. Podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otrzymałam tytuł honorowego Ambasadora tej uczelni... ZOBACZ WIĘCEJ       

Tweeter


Facebook

BIURA POSELSKIE IWONY MICHAŁEK

TORUŃ:
ul. Mostowa 27/2
87-100 Toruń
GRUDZIĄDZ:
ul. Długa 8
86-300 Grudziądz