Społeczność: Facebook Twitter

O MNIE

_MG_3084Z oświatą związana jestem od początku mojej kariery zawodowej. Przez 10 lat pracowałam w Kuratorium Oświaty, gdzie pełniłam nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami województwa kujawsko-pomorskiego. Byłam w nim wizytatorem, dyrektorem, wicekuratorem i pełniłam obowiązki kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty. Wcześniej byłam nauczycielką w szkołach wiejskich i miejskich – uczyłam głównie biologii i przyrody. Podczas uroczystości z okazji Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otrzymałam tytuł honorowego Ambasadora tej uczelni.
Wsparcie dzieci w systemie kształcenia stało się moja misja, a  współpraca z nauczycielami i dyrektorami szkół oraz udzielanie im pomocy eksperckiej – receptą do aktywizowania działalności wychowawczej i edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia.
Przez pięć lat byłam Rzecznikiem Praw Ucznia. Ta funkcja wymagała szczególnych umiejętności – byłam mediatorem i obrońcą dzieci krzywdzonych. W latach 2010-2012 kierowałam projektem systemowym UE pt. „Klucz do uczenia – program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli” – przeszkoliliśmy z zespołem specjalistów ponad 4500 nauczycieli.
Byłam edukatorem w zakresie przestrzegania praw ucznia i dziecka, oraz koordynatorem regionalnym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie ds. edukacji o tolerancji. Byłam także kierownikiem Pracowni Zarządzania, Diagnozy i Wychowania w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Praca z dyrektorami szkół pozwalała mi na dokładne zdiagnozowanie problemów, z którymi szkoły borykają się na co dzień. Prowadziłam też szkolenia rad pedagogicznych w szkołach miejskich i wiejskich naszego regionu.
Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończyłam biologię środowiskową na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, specjalne studia zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz liczne studia podyplomowe, dające mi umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą.Ambasador
Bardzo ważny obszar mojej aktywności stanowi działalność społeczna, którą traktuje jak swój obywatelski obowiązek. Iwoma Michałek
Razem ze Stowarzyszeniem Porozumienie Obywateli w Toruniu, którego jestem członkiem-założycielem od lat realizuje wiele inicjatyw mających na celu wspieranie dzieci biednych, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Fundujemy stypendia, organizujemy wyjazdy wakacyjne, pikniki i paczki świąteczne dla dzieci biednych.
Ponad to jestem członkiem rady programowej Fundacji Energia dla Europy i w ramach tej działalności organizowałam w naszym regionie zbiórkę książek w ramach ogólnopolskiej akcji „Z książką na wschód”. Zebraliśmy w kraju 2,5 tony książek. Cały TIR zawiózł nowe książki dla Polaków na Białorusi i na Ukrainę. W samym Toruniu udało mi się w ciągu zaledwie tygodnia przy pomocy młodzieży zebrać 356 nowych książek.
Od ośmiu lat przemierzam własnym motocyklem Polskę i Europę. Jesteśmy z mężem członkami Międzynarodowego Motocyklowego Stowarzyszenia Pomocy Polakom za Granicą WSCHÓD-ZACHÓD. W ramach tej organizacji odbywamy podróże szlakami Polaków zamieszkałych poza granicami kraju. Byliśmy we Włoszech, w Danii, w Niemczech, ale najczęściej i najchętniej odwiedzamy wschodnią Europę – tam jest wielu Polaków, którzy czekają na nas i miejsc, które wymagają naszej pamięci.
Na Ukrainie objęliśmy szczególną opieką zapomniany i zarośnięty cmentarz w Brodach, gdzie leży pochowanych ponad 2000 Polaków – tam jeździmy każdego lata i pracujemy przywracając pochowanym tam Polakom pamięć. Nasze Stowarzyszenie WSCHÓD-ZACHÓD pomaga młodzieży polskiej z Białorusi, Kazachstanu i Ukrainy studiować w Polsce – w bieżącym roku mamy aż 11 stypendystów.
Byłam motocyklem także w Katyniu, Miednoje, Kijowie, Smoleńsku (wielokrotnie), Charkowie , Kamieńcu i Kołomyi. Najdalszym celem mojej motocyklowej podróży był Stambuł w Turcji.
Moja działalność polityczna i społeczna daje mi niezmiernie dużo satysfakcji. Poza nią wygospodarowany czas chętnie spędzam z najbliższymi: moim mężem Piotrem i naszymi dziećmi Agatą i Maciejem i ich małżonkami oraz  wnukami Alą, Polą, Ulą  i Piotrusiem.

 

BIURA POSELSKIE IWONY MICHAŁEK

TORUŃ:
ul. Mostowa 27/2
87-100 Toruń