Społeczność: Facebook Twitter

Odwiedziny Gminy Rogóźno

W tym tygodniu miałam przyjemność odwiedzić Wójta Gminy Rogóźno Pana Krzysztofa Polesiaka, który wskazał na bieżące wyzwania oraz problematykę gminy.

Gmina bogata jest w wiele nowych doświadczeń, o czym opowiadał Pan Wójt na spotkaniu. Było to dla mnie bardzo miłe zaskoczenie. Gmina Rogóźno pozyskała środki finansowe w kwocie ponad 360.000 zł na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” oraz Klubu Seniora w ramach tegorocznego naboru do Programu Wieloletniego „Senior+” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Dzięki staraniom Pana Wójta zostanie również zrealizowany projekt na utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) w Rogóźnie, który współfinansowany jest z funduszy europejskich. W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia dla 212 dorosłych mieszkańców Gminy Rogóźno. Głównym celem powołania LOWE jest zwiększenie aktywności i zaangażowania osób dorosłych, a program przewiduje m.in. zajęcia w zakresie social mediów, zajęcia kulinarne i dietetyczne, kurs języków zagranicznych czy kurs prawny.
 
Innym projektem, który będzie realizowany w niedalekiej przyszłości jest udział samorządu w projekcie „Kujawsko-Pomorska Sieć Teleopieki”. Teleopieka domowa to nowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych, będąca częścią marszałkowskiego programu dedykowanego seniorom. W ramach tego osoby objęte programem otrzymają opaski życia, które umożliwią szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. upadku).
 
W przyszłości w oparciu o Gminny Ośrodek Kultury samorząd planuje uruchomić Uniwersytet Trzeciego Wieku. To oferta skierowana do osób po 50. roku życia, emerytów i rencistów, którzy po zakończeniu aktywności zawodowej, korzystając z wolnego czasu chcą nadal się uczyć i zdobywać nowe umiejętności. Uczestnictwo w zajęciach pozwala na poszerzenie wiedzy, ale często na rozpoczęcie nauki czegoś zupełnie nowego, związanego z zainteresowaniami, czego co w czasie aktywności zawodowej pozostawało wyłącznie w sferze planów i marzeń.
 
Wójt Gminy Rogóźno stawia również na kapitał ludzki, a konkretnie zatrzymanie młodych ludzi w regionie. Na terenie gminy funkcjonują stypendia dla młodych, intensywnie rozwija się budownictwo jednorodzinne, funkcjonują 3 szkoły, do których uczęszcza blisko 400 uczniów oraz planowana jest budowa nowego przedszkola.
 
 
 
Panie Wójcie życzę dalszych sukcesów i gratuluję efektów Pana ciężkiej pracy. To wspaniałe uczucie móc słuchać, jak pięknie rozwija się gmina.
 
25 sierpnia 2020 r.
 
118471657_2714394618843254_199201983877466170_o

BIURA POSELSKIE IWONY MICHAŁEK

TORUŃ:
ul. Mostowa 27/2
87-100 Toruń