Społeczność: Facebook Twitter

Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

Pracujemy nad projektem Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu.

Dzisiaj na wideokonferencji przedstawiciele powołanych w marcu grup eksperckich przedstawili dotychczasowe rezultaty prac i wstępne wnioski dotyczące deinstytucjonalizacji.
Częścią tych ram strategicznych mają być działania na rzecz przejścia z opieki instytucjonarnej do świadczonej w rodzinie i w środowisku lokalnym. Trudny temat, ale ważny.
 
2 września 2020 r.
118764310_2721599151456134_107438606098905349_o

BIURA POSELSKIE IWONY MICHAŁEK

TORUŃ:
ul. Mostowa 27/2
87-100 Toruń