Społeczność: Facebook Twitter

Spotkanie z Ochotniczą Strażą Pożarną

Wczoraj w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim spotkałam się z przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu. 👩‍🚒👨‍🚒

Spotkanie dotyczyło zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 🚒

Doceniając dotychczasową działalność Ochotniczych Straży Pożarnych nowelizacja ustawy pozwoli na przekazanie środków finansowych na działania inne niż walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi zagrożeniami , polegające m.in.
📍 na rozwijaniu i upowszechnianiu kultury, edukacji 
📍 organizowaniu działań prozdrowotnych, sportowych
📍 przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 
📍 ochronie środowiska

OSP ma jeszcze w tym roku otrzymać dodatkowe środki finansowe, ponieważ Rząd Zjednoczonej Prawicy na dofinansowanie w/w zadań przeznaczył 82 mln zł. Wkrótce każda OSP będzie mogła złożyć wniosek o dofinansowanie. 💵

Padły również propozycje zmian od samych Strażaków (niektóre bardzo daleko idące) m.in.
🚒 dotacje za wyjazdy
🚒 dodatek do emerytury 
🚒 finansowania budowy remiz 
🚒 rozliczenia elektroniczne 
🚒 mniej zaostrzone wymagania zdrowotne
🚒 1% z podatku

Bycie Strażakiem to bardzo odpowiedzialna praca. Wymagająca ogromnego poświęcenia, a także narażenia własnego życia by ratować życie innych. Ogromne ukłony w stronę tych ludzi. 👏 Dziękuję Wam, że jesteście. 💐

Image1 Image3 Image8 Image13

BIURA POSELSKIE IWONY MICHAŁEK

TORUŃ:
ul. Mostowa 27/2
87-100 Toruń